Bygglov för uterum

Sedan 2014 gäller nya regler för vad man som husägare får bygga utan bygglov. Det är viktigt att man håller koll på regler för bygglov så att man inte tvingas riva någonting man precis byggt.

En viktig sak att tänka på för att grannsämjan ska hållas på topp är att tala med sina grannar innan man börjar bygga så att de vet vad som kommer att ske. Även om grannen inte kan bestämma vad du kan och får göra på din egen tomt så är det alltid bra att förvarna grannarna när en stor förändring kommer att ske vad gäller ombyggnation.

De nya reglerna ger dig möjlighet att bygga fristående uterum upp till högst 25 kvadratmeter. Är det ett vägganslutet uterum det handlar om så gäller istället storleken 15 kvadratmeter om man vill ha det bygglovsfritt. Vidare gäller regeln att uterummet inte får ha mer än 4 meter i takhöjd.

En tillbyggnad på 25 kvadratmeter måste vara fristående från huvudbyggnaden medan ett uterum som man vill ha i direkt anslutning till huvudbyggnaden inte får vara mer än 15 kvadratmeter stor.

Man måste även hålla sig inom gränsen av 4,5 meter från andras tomter eller fastigheter. Man kan alltså inte bygga någonting som ligger närmare en annans hus eller tomt än 4,5 meter utan att fråga ägaren först.

När det kommer till att föra en dialog med grannarna är det alltid bra om man kan få ett skriftligt tillstånd från grannarna. På det viset så har man ett tillstånd som inte går att ta tillbaka lika lätt som om det handlar om en muntlig överenskommelse.

Oavsett om man ska bygga någonting som inte kräver bygglov så ska man alltid kontakta kommunen. Man ska anmäla sitt bygglovsfria bygge till kommunen på samma sätt som man anmäler ett bygge som kräver bygglov. Man kan med andra ord inte bygga fritt utan anmälan bara för att det handlar om mindre och bygglovsfria byggnationer.

Fristående hus kan man ha flera av på tomten så länge de inte överstiger 25 kvadratmeter totalt. Man kan med andra ord ha ett fristående uterum på 20 kvadratmeter plus ett förråd på 5 kvadratmeter på tomten om man skulle vilja det. Man kan även bygga två fristående hus som ligger på 12,5 kvadratmeter. Man kan göra hur man vill så länge man håller sig till gränsen på 25 kvadratmeter totalt.

Ett uterum på 15 kvadratmeter är stort nog, så man kan få ett fint uterum i nära anslutning till huset som är stort nog utan bygglov.